Kursevi - Coding Giants - Online škola programiranja za djecu i mlade

Počeo je upis u online školu programiranja! Provjerite!

Scratch je spreman da nam pokaže prekrasan svijet programiranja. Učeći osnovne i napredne koncepte, započećemo naše putovanje kao pravi programer. Očekuju nas razne avanture u svijetu u kojem žive Wither i Steve, ali i na ostrvu Angry Birds ili stazama Forza Horizon.

  • 14 susreta (Jednom sedmično)

  • 2 x 45 min (Svaki susret)


pet rata po 90,00 BAM


Imate li pitanja?

Uvod

Osnove programiranja uče se pomoću Scratch jezika. To je obrazovni jezik, stvoren kao alat za podučavanje djece osnovama kodiranja. Omogućuje jednostavno stvaranje interaktivnih priča, animacija ili igara. Kodiranje se vrši na vizuelni način - elementi jezika su u obliku zagonetki koje na pravilan način stvaraju radni program ili igru. Dio časova je dizajniran za programiranje aplikacija za Android platformu na jeziku App Inventor. Od drugog semestra uvode se drugi jezici i platforme, poput KODU-a (stvaranje 3D igara) i Python sa Minecraftom. Naši online kursevi nisu internetski seminari niti kratki kursevi na Youtubeu! Tokom naših predavanja putem Interneta, svaki učenik će moći vidjeti zaslon nastavnika, čuti o čemu nastavnik govori, a nastavnik će imati uvid u ono što učenik radi i o čemu govori (vidjet će zaslon svakog učenika). Svaki učenik će moći usmeno postaviti pitanje, a nastavnik će odgovoriti na svako pitanje i tačno ukazati na konkretnu pogrešku i način na koji se ona može ispraviti.

Plan kursa

Cilj predavanja je pokazati što je programiranje, kako stvoriti igrice i što su programerski jezici. Drugi cilj je implementirati SCRATCH izradom prve igrice u ovom okruženju, a to je Minecraft.
Cilj predavanja je upoznati učenike s kategorijom "marker". Izrada algoritama za crtanje geometrijskih figura. Dodatni je cilj kreirati "Scratch" račun kako bi se omogućilo predstavljanje projekata na Internetu.
Tokom kursa održat će se igra koja se sastoji od pomicanja batiskopa i obaranja podvodnih zvijeri. Prikazat će se svojstva kloniranja.
Cilj predavanja je stvoriti T-rex igricu iz pretraživača Google Chrome koja se može pokretati kada nemamo internetsku vezu.
Lekcija je nastavak na prethodnu.
Cilj predavanja je izraditi igru Flappy Bird i napraviti dinamičnu pozadinu koja se mijenja.
Cilj predavanja je konsolidirati funkciju bloka poruka i upoznati se s kategorijom "Više blokova" i stvoriti vlastiti blok.
Lekcija je nastavak na prethodnu.
Cilj je predavanja napraviti utrkivački projekt Racing.
Lekcija je nastavak na prethodnu.
Cilj predavanja je stvoriti kompleksnu igricu sa više igrača.
Lekcija je nastavak na prethodnu.
Cilj predavanja je ponoviti gradivo iz prvog polugodišta (prvih 45 minuta) i predstaviti KODU platformu (drugih 45 minuta).
Cilj predavanja je predstaviti platformu App Inventor i prikazati mogućnosti pokretanja programa na telefonu. Izrada prvog grafičkog dizajna.