Kursevi - Coding Giants - Online škola programiranja za djecu i mlade

Počeo je upis u online školu programiranja! Provjerite!

Kurs za učenike koji poznaju rad u Scratchu ili su već položili kurs "Programi i računarske igrice" iz 1. semestra

Drugi semestar Računarskih programa i igara - prenosi nas u svijet mobilnih aplikacija. Tokom kursa naučit ćemo pravila kreiranja mobilnih aplikacija u App Inventoru, a moći ćemo podijeliti naše aplikacije sa prijateljima.

  • 14 susreta (Jednom sedmično)

  • 2 x 45 min (Svaki susret)

  • Maksimalni broj studenata (12)


pet rata po 90,00 BAM


Imate li pitanja?

Uvod

Drugi semestar kursa je dalji razvoj znanja iz programiranja. Tokom nastave koristićemo okruženje App Inventor u kojem možemo kreirati aplikaciju i njen dizajn. Dizajniranje vizuelne forme aplikacije je vrlo jednostavno – na ekran telefona se postavljaju različiti objekti (dugmad, prozori, grafike). Zatim se ovi elementi mogu programirati pomoću blokova odgovornih za specifične funkcije aplikacije. Projekat se može preuzeti u bilo koje vrijeme i koristiti nakon nastave. Aplikacija kreirana tokom nastave može se testirati na uređajima sa Android sistemom.

Plan kursa

Tokom predavanja izradit će se mobilna aplikacija za mjerenje broja koraka, prijeđene udaljenosti i brzine.
Lekcija je nastavak prethodne lekcije
Cilj predavanja je izraditi mobilnu aplikaciju Flashcards i naučiti kako senzori rade.
Ovo predavanja je nastavak na prethodno.
Tijekom predavanja izradit ćemo igricu koja će učenicima omogućiti da naučite mehaniku skakanja u raznim vrstama aplikacija.
Ovo predavanja je nastavak na prethodno.
Tokom predavanja radit će se igrica preko koje će se učiti mehanika skakanja u različitim vrstama aplikacija.
Predavanje je nastavak na prethodnu lekciju i sažetak gradiva te prezentacija vlastitih projekata.
U ovoj lekciji dizajniramo aplikaciju za generiranje jakih lozinki i dodjeljujemo je određenim korisničkim nalozima, koji će biti sigurno zaštićeni od neovlaštene upotrebe.
Nastavak prethodne lekcije
Napravićemo složen kviz sa opsežnom bazom podataka. Učimo kako dizajnirati mnogo različitih vrsta pitanja.
Nastavak predavanja sa prethodnog časa.
Cilj predavanja je upoznati učenike s jezikom Python kroz igru Minecraft - uvod u sljedeći stepen "Python sa Minecraftom".