Kursevi - Coding Giants - Online škola programiranja za djecu i mlade

Počeo je upis u online školu programiranja! Provjerite!

Kurs za učenike koji su završili prvi semestar kursa Uvod u programiranje.

Drugi semestar se prvenstveno bazira na praktičnoj nastavi koja će dokazati da biti programer nije dosadan posao. Naučićemo kako da kreiramo igre, aplikacije i programe zasnovane na programskom jeziku C#.

  • 14 susreta (Jednom sedmično)

  • 2 x 45 min (Svaki susret)

  • Maksimalni broj studenata (10)


pet rata po 100,00 BAM


Imate li pitanja?

Uvod

Kurs, koji traje 2 semestra, uvod je u pravo programiranje. Na primjeru modernog jezika C# koji je razvio Microsoft učimo o njegovim osnovnim elementima. Nadalje, učenici se uče izraditi web-stranice i osnovama sigurnog korištenja Interneta i hakiranja. Naši online kursevi nisu internetski seminari niti kratki kursevi na Youtubeu! Tokom naših predavanja putem Interneta, svaki učenik će moći vidjeti zaslon nastavnika, čuti o čemu nastavnik govori, a nastavnik će imati uvid u ono što učenik radi i o čemu govori (vidjet će zaslon svakog učenika). Svaki učenik će moći usmeno postaviti pitanje, a nastavnik će odgovoriti na svako pitanje i tačno ukazati na konkretnu pogrešku i način na koji se ona može ispraviti.

Plan kursa

Tokom prvog predavanja ćemo ponoviti gradivo naučeno u prvom semestru. Prisjetit ćemo se pojmova kao što su: varijable, operacije po varijablama, uslovne naredbe, petlje, metode, izrada window i konzolne aplikacije .
Cilj lekcije je upoznati polaznike s osnovnim pitanjima, konceptom objektno orijentiranog programiranja i radom u Solution Exploreru.
Cilj lekcije je da produbite svoje znanje o objektno orijentisanom programiranju. Biće predstavljena pitanja poput nasljeđivanja, zamjene metoda i statičkih elemenata u programiranju.
Cilj lekcije je revidirati i konsolidirati osnove objektno orijentiranog programiranja i naučiti o elementima kao što su preopterećenje metoda, foreach petlja i liste.
Cilj predavanja je revidiranje i konsolidacija materijala iz osnova objektno orijentisanog programiranja.
Izradit ćemo igricu memorije u kojoj će se tokom pokretanja pojaviti parovi slika. Naš će zadatak biti pronaći sve parove u najkraćem mogućem roku kako bismo ostvarili što više bodova. Igra će imati štopericu i mogućnost ponovnog pokretanja nakon što se završi.
Lekcija je nastavak na prethodnu.
Lekcija je nastavak na prethodnu.
Ovo će biti naš najveći projekt. Aplikacija će se sastojati od nekoliko zaslona, između kojih se možemo prebacivati. Programirat ćemo mogućnost stvaranja novih korisničkih računa, prijave i odjave iz aplikacije, dodavanja zadataka na popis, njihovog uređivanja i uklanjanja. Uz to ćemo stvoriti jednostavnu bazu podataka s datotekama - aplikacija će moći pohraniti dodane korisnike i njihove unose čak i nakon što se isključi.
Lekcija je nastavak na prethodnu.
Lekcija je nastavak na prethodnu.
Lekcija je nastavak na prethodnu.
Upoznat ćemo se s osnovnim konceptima koji se odnose na hakiranje i sigurnost. Stvorit ćemo jednostavnu aplikaciju koja simulira krađu prijava i lozinki.
Upoznavanje s grafičkim mehanizmom koji se koristi za stvaranje računarskih igrica, a koristi se tokom predavanja. Izrada prve igrice.