Kursevi - Coding Giants - Online škola programiranja za djecu i mlade

Počeo je upis u online školu programiranja! Provjerite!

Kurs Uvod u Python programiranje je odličan za učenje osnova programiranja na jednom od jezika koje koriste profesionalni programeri. Tokom nastave koristimo okruženje Visual Studio i možemo naučiti najvažnije programske termine, kao što su varijable, uslovni iskazi, petlje i liste.

  • 14 susreta (once a week)

  • 2 x 45 min (svaki susret)

  • Maksimalni broj studenata (10)


5 rata po 100,00 BAM


Imate li pitanja?

Uvod

Ovaj dvosemestralni kurs je savršena prilika da naučite programski jezik koji koriste profesionalni programeri. Učenici će se upoznati sa terminima i konceptima koji se najčešće koriste u IT okruženju. Naučit će sami kodirati i kreirati aplikacije.

Plan kursa

Tokom lekcije ćemo kreirati naš prvi program u Pythonu.
Cilj predavanja je naučiti osnovne tipove podataka (int, float, bool, string) i termin varijable. Naučit ćemo i najčešće korištene matematičke i logičke operacije.
Cilj predavanja je je naučiti osnovne matematičke operacije nad varijablama i ugrađene Python matematičke funkcije.
Cilj predavanja je upoznati se sa operacijama: >, >=, <, <=, ==, !=, ‘and’, ‘or’, ‘not’.
Cilj predavanja je utvrditi znanje o uslovnim izjavama i kako ih upotrijebiti u različitim vježbama.
Cilj predavanja je upoznati se sa petljama. Učit ćemo while petlju i kako je koristiti.
Cilj predavanja je proširiti znanje o petljama. Upoznat ćemo se sa "for" petljom. Učit ćemo kako izabrati pravu petlju za svaki zadatak.
Cilj predavanja je upoznati se sa Pythom Lists i proširiti znanje o nizovima.
Cilj predavanja je upoznati se sa funkcijama.
Predavanje je nastavak prethodne lekcije
Cilj predavanja je upoznati modul pygame i kreirati prvu aplikaciju sa grafikom.
Cilj predavanja je upoznati se sa naprednim karakteristikama modula pygame.
Cilj predavanja je sažeti i ponoviti znanje stečeno tokom semestra.