Kursevi - Coding Giants - Online škola programiranja za djecu i mlade

Počeo je upis u online školu programiranja! Provjerite!

Kurs je za učenike koji su završili kurs Uvod u programiranje Python - semestar 1.

Počnite programirati na jednom od najpopularnijih jezika i osjećati se kao pravi programer. Python se koristi, na primjer, za proračune u institucijama kao što su NASA ili Evropska organizacija za nuklearna istraživanja CERN! Poznavanje ovog jezika otvara gotovo neograničene mogućnosti u budućnosti!

  • 14 susreta (Jednom sedmično)

  • 2 x 45 min (Svaki susret)

  • Maksimalni broj studenata (10)


pet rata po 100,00 BAM


Imate li pitanja?

Uvod

Tokom drugog semestra učimo komplikovanije strukture i komande u Pythonu, te kako ih koristiti za kreiranje vlastitih Python projekata.

Plan kursa

Cilj lekcije je ponoviti gradivo iz prvog semestra, kao što su varijable i operacije nad varijablama, uslovne instrukcije, petlje i funkcije.
Cilj lekcije je naučiti šta su klase i objekti i u kojim slučajevima ih vrijedi koristiti u programiranju. Naučit ćemo kako kreirati vlastite objekte, njihove funkcije i varijable.
Cilj lekcije je da se razgovara o konstruktoru u nastavi i da se objasni razlika između varijable povezane s objektom i klasom.
Cilj lekcije je naučiti kako naslijediti klase i kako ih koristiti.
Cilj lekcije je napraviti jednostavnu RPG tekstualnu igru, kojoj ćemo korišćenjem klasa dodati protivnike sa jedinstvenim sposobnostima.
Cilj lekcije je naučiti kreirati mini igre koristeći Pygame biblioteku u kojoj će igrač moći kreirati vlastiti lik od raznih manjih elemenata, poput izgleda lica, frizure ili opreme.
Lekcija je nastavak prethodne lekcije.
Cilj lekcije je rekreacija kultne igre Snake. U ovom projektu koristićemo znanje o klasama da kreiramo igru Snake, koristeći Pygame biblioteku.
Lekcija je nastavak prethodne lekcije.
Lekcija je nastavak prethodne lekcije.
Cilj lekcije je kreiranje klona igre Arkanoid. To je ujedno i najnapredniji projekat. Igra će imati složenu logiku sudara i odbijanja lopte, razgovarat ćemo o tome kako možete implementirati različite nivoe u igri.
Lekcija je nastavak prethodne lekcije.
Lekcija je nastavak prethodne lekcije.
Ponavljanje gradiva koje se obrađivalo tokom semestra.